Ukor i Kazna

,
"Jer, svakog onog koga ljubim, Ja ga korim /opominjem/ i kažnjavam /discipliniram, treniram, upućujem, podučavam/. Dakle, budi gorljiv i pokaj se. " (Bibliogr: Bible with Strong's) (Otkrivenje 3:19) Kome od nas, godi kada ga se kori,…

U Očevom krilu

,
Luka 16:19-31 "A neki čovjek bijaše bogat. Odijevao se u grimiz i skupocjeni lan i danomice se sjajno gostio" Taj "neki", očito je dobro i svakodnevno brinuo o sebi, o svome tijelu. "A bijaše i neki siromah, imenom Lazar..." Ovo…

U jednoj noći

,
"Zatim su obojica, peharnik i pekar egipatskog kralja, koji su bili zatočeni u tamnici, usnuli san jedne noći; svaki je imao svoje tumačenje" - Post. 40:5 Poput Josipu u zatvoru, nakon toliko mračnih i tjeskobnih dana ropstva…

Zadivljen

,
"I KAD JE ISUS IZLAZIO IZ HRAMA, REČE MU JEDAN OD NJEGOVIH UČENIKA:"UČITELJU, GLEDAJ! KAKVIH LI KAMENJA I KAKVIH LI ZGRADA!" A ISUS MU ODGOVORIVŠI REČE:"VIDIŠ LI TE VELIČANSTVENE ZGRADE? NEĆE SE OSTAVITI NITI KAMEN NA KAMENU KOJI…

Dobar Vojnik

,
"TI DAKLE PODNESI NEVOLJE KAO DOBAR VOJNIK ISUSA KRISTA" - 2 Timoteju 2:3 Često slušam pojedine osobe koje su sudjelovali u ratu kako govore o svojim ratnim podvizima i puno puta potkrepljuju svoja uvjerenja da su zaslužili ostatak…

Khazak!

,
"Budi jak i odvažan, jer ti ćeš ovomu puku predati u baštinu zemlju za koju sam se zakleo njihovim ocima da ću im je dati. Samo budi jak i veoma hrabar, pazeći da izvršiš sve po zakonu što ti ga je zapovjedio Mojsije, sluga moj; ne…

Obećana zemlja

,
"Moj je sluga Mojsije umro. Zato sada ustani, prijeđi preko toga Jordana, ti i sav taj narod, u zemlju koju dajem sinovima Izraelovim. Svako mjesto na koje stupi vaša noga dajem vam, kao što sam obećao Mojsiju. Od pustinje i od Libanona,…

Rast u dubinu

,
"Neko (sjeme) pade na kamenito tlo, gdje je bila plitka zemlja. To sjeme, brzo izniknu jer nije imalo duboke zemlje. A kad je sunce izašlo, sprži se, i jer nije imalo korijena, sasuši se." - Marko 4:5-6 Poneki kršćani, "brzo" niknu.…

Podrugljivi izrugivači

,
"Znajte ponajprije ovo: u posljednja će se vremena pojaviti podrugljivi izrugivači. povodit će se za svojim požudama i pitati: Što je s obećanjem Njegovog dolaska? Jer i otkad Oci pomriješe, sve ostaje kao što je i bilo od početka…