Savez prijateljstva i suradnje

,

“Pa kad (Jehu) ode odande, naiđe na Jonadaba, sina Rekabova,
koji mu je dolazio u susret. I on ga pozdravi pa mu reče:
Je li tvoje srce pravo kao što je moje srce prema tvome srcu?
A Jonadab reče: Jest. Ako jest, daj svoju ruku.
I Jonadab mu pruži svoju ruku, a on (Jehu), uze ga k sebi u kola.
Onda reče: Pođi sa mnom i gledaj moju revnost za Gospodina.”
– 2. Kraljevima 10:15;16

Jehu je bio čovjek ratnik i upravo je bio u vojnom pohodu. Kad mu je u susret izašao Jonadab, on je u njemu prepoznao suradnika. Ono što još nije znao, i što je htio ispitati, bila je Jonadabova odanost cilju za koji se i sam borio. Zato ga je otvoreno pitao: “Je li tvoje srce pravo kao što je moje srce prema tvome srcu?” U stvari: Jesi li stvarno,u svojoj nutrini, iskren prema meni; jesu li tvoji motivi čisti, kao što sam i ja sada, iskren prema tebi? Da li me ispravno razumiješ? Jonadab mu odgovara: “Jest”. Ili- Da, iskren sam prema tebi i ispravno te razumijem.

Jehu mu kaže na to: “Ako je jest, daj svoju ruku”. Želi reći: Vjerujem ti. I nudim ti svoje povjerenje; pružam ti ruku prijateljstva i suradnje. Ali i ti, pruži svoju ruku meni: Potvrdi svoju riječ djelom. “… a on ga uze k sebi u kola”. – Smatram te ravnim sebi, stajat ćemo blizu jedan drugome, rame uz rame. “…i reče: Gledaj moju revnost za Gospodina”.

Čin kojim je Jehu zapečatio savez između sebe i Jonadaba, i time pokazao spremnost da sa Jonadabom ima prijateljski odnos, da sa njime podijeli svoju viziju budućih pobjeda. Drugi prijevod kaže: “Divit ćeš se mojoj revnosti za Gospodina”. On mu u biti govori: Ti i ja se sada krećemo prema istome cilju; i imati ćemo jednu misao u srcu, a ta je truditi se za Božji cilj. Budi blizu mene i moći ćeš uočiti ono što je Božansko u meni a to je vatra/strast za Božje stvari i odlučnost da izvršim Božju volju. Jehu ga uzima k sebi u svoja kola – Jer je spreman potpuno se zauzeti za svoga prijatelja i suradnika. Spreman je podijeliti svoje mjesto poštovanja i časti; koje je ujedno i mjesto u prvim borbenim redovima. Sada, mjesto saveza, mjesto veće snage, veće prodornosti i uspjeha.

Neka vas Gospodin obilno blagoslovi i omogući vam danas Savez prijateljstva i suradnje.

Autor: Darko Glešić