Objave

Pastor, Darko Glešić: Bliže Bogu, bliski Isusu

,
Sa nedjeljne online službe održane 10 rujan 2023 godine. Tema: "Bliže Bogu, bliski Isusu". Propovijed održao: Pastor, Darko Glešić Nakon službe održana je molitva za djecu 01. Pastor, Darko Glešić: Bliže Bogu, bliski Isusu 02.…

Pastor, Darko Glešić: Imati ljubavi

,
Sa nedjeljne online službe održane 03 rujna 2023 godine. Tema: "Imati ljubavi". Propovijed održao: Pastor, Darko Glešić Pastor, Darko Glešić: Imati ljubavi

Brat, Čedo Todorović: Biti sličan Kristu

,
Sa nedjeljne online službe održane 20 kolovoz 2023 godine. Tema: "Biti sličan Kristu". Propovijed održao: Brat, Čedo Todorović Biblijski stihovi korišteni u propovijedi: - Djela apostolska 11:26, - 1. Ivanova 4:7-8, - Matej…

Pastor, Darko Glešić: Savršena žrtva

,
Sa nedjeljne online službe održane 30 srpanj 2023 godine. Tema: "Savršena žrtva". Propovijed održao: Pastor, Darko Glešić O davanju: Sestra, Blanka Glešić Biblijski stihovi o davanju: - 1 Korinćanima 10:23-24. Biblijski…

Pastor, Darko Glešić: Proslavi ga

,
Sa nedjeljne online službe održane 25 lipanj 2023 godine. Tema: "Proslavi ga". Propovijed održao: Pastor, Darko Glešić 3. Pastor, Darko Glešić: Proslavi ga

Brat, Čedo Todorović: Božanstvo Isusa Krista kroz stari i novi zavjet

,
Sa nedjeljne online službe održane 28 svibnja 2023 godine. Tema: "Božanstvo Isusa Krista kroz stari i novi zavjet". O davanju riječ održala: Sestra, Blanka Glešić Propovijed održao: Brat, Čedo Todorović 1. Sestra, Blanka…

Brat, Danijel Miletić: Hodaj u vjeri

,
Sa nedjeljne online službe održane 14 svibnja 2023 godine. Tema: "Hodaj u vjeri". O davanju riječ održala: Sestra, Irena Miletić Propovijed održao: Brat, Danijel Miletić Prije propovijedi, pastor, Darko Glešić je održao…

Znanje napuhuje, a ljubav izgrađuje

,
Sa nedjeljne online službe održane 09 travnja 2023 godine. Tema: "Znanje napuhuje, a ljubav izgrađuje". Propovijed održala: Sestra, Blanka Glešić 1. Sestra, Blanka Glešić: Znanje napuhuje, a ljubav izgrađuje

Vlast Gospodina Isusa Krista

,
Sa nedjeljne online službe održane 02 travnja 2023 godine. Tema: "Vlast Gospodina Isusa Krista". O davanju riječ održala: Sestra, Blanka Glešič Propovijed održao: Pastor, Darko Glešić Nakon propovijedi, održana je molitva…