Pastor, Darko Glešić: Prebrojati novac, ispitati srce

,
Sa nedjeljne online službe održane 14 srpnja 2024 godine. Tema: "Prebrojati novac, ispitati srce". Propovijed održao: Pastor, Darko Glešić. Biblijski stihovi korišteni u propovijedi: - Hagaj 1:6-7, - Postanak 8:22, - 1 Timoteju…

Pastor, Darko Glešić: Zavodnici i zavedeni

,
Sa nedjeljne online službe održane 30 lipnja 2024 godine. Tema: "Zavodnici i zavedeni". Propovijed održao: Pastor, Darko Glešić. Sestra, Blanka Glešić je govorila o davanju. Biblijski stihovi korišteni o davanju: - Jakovljeva…

Pastor, Darko Glešić: Blagoslov neba ili prokletstvo pakla

,
Sa nedjeljne online službe održane 30 lipnja 2024 godine. Tema: "Blagoslov neba ili prokletstvo pakla". Propovijed održao: Pastor, Darko Glešić. Sestra, Blanka Glešić je govorila o davanju. Biblijski stihovi korišteni…

Sestra, Blanka Glešić: Živa vjera

,
Sa nedjeljne online službe održane 16 lipnja 2024 godine. Tema: "Živa vjera". Propovijed održala: Sestra, Blanka Glešić Biblijski stihovi korišteni u propovijedi: - Hebrejima 12:12-17. Sestra, Blanka Glešić: Živa vjera …

Sestra, Blanka Glešić: Pravo mjesto

,
Sa nedjeljne online službe održane 09 lipnja 2024 godine. Tema: "Pravo mjesto". Propovijed održala: Sestra, Blanka Glešić Biblijski stihovi korišteni u propovijedi: - Luka 10.38-42, - Psalam 1:1, - Djela 1:45, - Izreke 31:10-31. Sestra,…

Pastor, Darko Glešić: Vjeruj Očinskom srcu

,
Sa nedjeljne online službe održane 02 lipnja 2024 godine. Tema: "Vjeruj Očinskom srcu". Propovijed održao: Pastor, Darko Glešić Sestra, Blanka Glešić govorila je o davanju. Biblijski stihovi korišteni o davanju: - Izreke…

Pastor, Darko Glešić: Vjera i vjernost

,
Sa nedjeljne online službe održane 26 svibnja 2024 godine. Tema: "Vjera i vjernost". Propovijed održao: Pastor, Darko Glešić Sestra, Blanka Glešić je govorila o dobrovoljnom. Biblijski stihovi korišteni u propovijedi: -…

Sestra, Blanka Glešić: Sluga

,
Sa nedjeljne online službe održane 19 svibnja 2024 godine. Tema: "Sluga". Propovijed održao: Sestra, Blanka Glešić Biblijski stihovi korišteni u propovijedi: - Matej 20:25-28 (28). Sestra, Blanka Glešić: Sluga

Pastor, Darko Glešić: Tajna vjere

,
Sa nedjeljne online službe održane 12 svibnja 2024 godine. Tema: "Tajna vjere". Propovijed održao: Pastor, Darko Glešić Brat, Čedo Todorović govorio je o davanju. Biblijski stihovi korišteni o davanju: - Matej 25:31-46, -…