Objave

VOJSKA POD ZASTAVAMA!

Zahvaljujemo našem Gospodinu Isusu Kristu na predivnom vikendu, u kojem smo uživali u Njegovoj prisutnosti; na jedinstvenoj prilici da Mu služimo, pjevajući, plešući u kolu, proslavljajući Ga, zajedno sa djecom, odraslima, mladima,.....Hvala…

Bog prebiva u slavljenju svog naroda

Kada dječja usta slave Gospodina svoj glas podižu bez opterećenja da li je preglasno, da li je u tonalitetu; njihov glas je spontan i iz srca. U takvoj atmosferi – što kaže naš narod „Sav se naježiš!“Tako je započela naša…

Slavljenje i posljednja vremena

,
Oni koji čitaju Isusove riječi, znaju što će prethoditi Njegovom povratku. Bit će ratova i glasine o ratovima. Nacije će se uzdići protiv nacije. Na samom kraju, izbit će veliki sukob između dva globalna pokreta slavljenja koji će…

MaxGalleria