Objave

O Posvećenju

,
Sa nedjeljne online službe održane 14. ožujka 2021 godine. Tema: "Posvećenje". Propovijed održao: Brat, Robert Radić. Sestra, Ljilja Radić je govorila o davanju. Biblijski stihovi korišteni o dobrovoljnom davanju: - Malahija…

Neuslišane/Neodgovorene molitve

,
Sa nedjeljne službe održane 20 rujna 2020 godine. Tema: "Neuslišane/Neodgovorene molitve". Propovijed održao: Brat, Čedo Todorović. Brat, Čedo je govorio o preprekama koje mogu biti uzrok neuslišanih ili neodgovorenih molitava. Pastorica,…

Izvještaj sa molitvenog sastanka: “Moliti i čekati na Boga”

U utorak 16. lipnja, brat Robert je na molitvenom sastanku, podijelio da dok molimo za naše redovne teme (za romsku crkvu u Slavonskome Brodu i Hrvatskoj, podizanje službenika u crkvi, financije – kako crkve tako i vjernika, za probuđenje…

Molitvena alatnica

,
Foto: Screenshot iz filma "Ratna soba" "TI NAPROTIV, KAD MOLIŠ UĐI U SVOJU SOBU, ZATVORI VRATA I POMOLI SE SVOMU OCU KOJI JE U TAJNOSTI. I OTAC TVOJ, KOJI VIDI U TAJNOSTI, PLATIT ĆE TI JAVNO" (Matej 6:6) Nedavno sam donio odluku da ću…

Komu se moliti?

,
Pismo nas u poslanici Hebrejima uči da je Isus nakon uskrsnuća ušao u službu velikog svećenika i da sada posreduje za nas. “A on, jer ostaje dovijeka, ima neprolazno svećeništvo. Zato i može zauvijek spasavati one koji po njemu…

Bog uvijek odgovara na molitve – samo trebamo biti određeni i jasni

,
Supruga i ja smo radili u odjelu prodaje i marketinga jedne tiskare. Prvi sam započeo ja, a zatim se nakon pet godina i supruga priključila. Mogu reći da je na tom poslu bilo dosta teško. Premda smo iskusili i Božji blagoslov, takvo radno…