Objave

Pastor, Darko Glešić: Isusova Riječ neće nestati

,
Sa nedjeljne online službe održane 07 travnja 2024 godine. Tema: "Isusova Riječ neće nestati". Propovijed održao: Pastor, Darko Glešić Riječ o davanju je održala, sestra, Blanka Glešić Biblijski stihovi korišteni o davanju: -…

Pastor, Darko Glešić: Vjera i Riječ

,
Sa nedjeljne online službe održane 25 veljače 2024 godine. Tema: "Vjera i Riječ". Propovijed održao: Pastor, Darko Glešić Riječ o davanju je održala, sestra, Blanka Glešić Biblijski stihovi korišteni o davanju: - Hebrejima…

Pastor, Darko Glešić: Važnost pokajanja

,
Sa nedjeljne online službe održane 18 veljače 2024 godine. Tema: "Važnost pokajanja". Propovijed održao: Pastor, Darko Glešić Riječ o davanju je održala, sestra, Agica Palfi Biblijski stihovi korišteni o davanju: - 2 Korinćanima…

Pastor, Darko Glešić: Lijek tvojim kostima

,
Sa nedjeljne online službe održane 17 prosinca 2023 godine. Tema: "Lijek tvojim kostima". Propovijed održao: Pastor, Darko Glešić Biblijski stihovi korišteni u propovijedi: - Kološanima 3:26-24, - Izreke 3:7-8, - Jakov 3:17. Pastor,…

Sestra, Blanka Glešić: Početak mudrosti

,
Sa nedjeljne online službe održane 03 prosinca 2023 godine. Tema: "Početak mudrosti". Propovijed održala: Sestra, Blanka Glešić Biblijski stihovi korišteni u propovijedi: - Izreke 1:7, - Matej 7:24-27, - Luka 12:16-21, -…

Brat, Čedo Todorović: Biti sličan Kristu

,
Sa nedjeljne online službe održane 20 kolovoz 2023 godine. Tema: "Biti sličan Kristu". Propovijed održao: Brat, Čedo Todorović Biblijski stihovi korišteni u propovijedi: - Djela apostolska 11:26, - 1. Ivanova 4:7-8, - Matej…

Ugoditi Bogu

,
Sa nedjeljne online službe održane 04 lipanj 2023 godine. Tema: "Ugoditi Bogu". O davanju riječ održala: Sestra, Ljilja Radić Propovijed održao: Pastor, Darko Glešić 1. Sestra, Sestra, Ljilja Radić: O davanju 2. Pastor,…

Svjetlo i cilj

,
Sa nedjeljne online službe održane 30 listopada 2022 godine. Tema: "Svjetlo i cilj". Propovijed održao: Pastor, Darko Glešić O davanju riječ održala: Sestra, Blanka Glešić Biblijski stihovi o davanju: - 2 Korinćanima 9:7-8, -…

Sjeme i plod

,
Sa nedjeljne online službe održane 12. srpnja 2022 godine. Tema: "Sjeme i plod". Propovijed održao: Pastor, Darko Glešić O davanju riječ održala: Sestra, Blanka Glešić Biblijski stihovi korišteni o davanju: - Ponovljeni…