Objave

Protiv duha konfuzije

Petero osoba koje su bile sa mnom i sa mojom suprugom suradnici u Božjem djelu (misiji), odustale su i u jednom trenutku napustile su misiju. Niti jedna od tih osoba, nije nam rekla ni riječ o tome - zašto su donijeli takvu odluku. Neki od…

Sijanje u Duhu

,
Sa nedjeljne službe održane 08. rujna 2019 godine. Tema: “Sijanje u Duhu”. Propovijed održao: Pastor, Darko Glešić. Korišteni biblijski stihovi - Galaćanima 6:6. - Galaćanima 6:9. - 2 Korinćanima 9:6. - 1 Korinčanima…

Duh Zavođenja, Laži i Obmane

,
Prije svega, ovo želim iznijeti kao ohrabrenje, smjernicu. Moj osobni uvid u đavolsko djelovanje i napad na Istinu. Molim da razumijete da ne iznosim ovo kao ključ uspjeha u vašem cjelokupnom kršćanskom životu koji će vam donijeti konačnu…