Objave

Sestra, Blanka Glešić: Pravo

,
Sa nedjeljne online službe održane 10 ožujka 2024 godine. Tema: "Pravo". Propovijed održala: Sestra, Blanka Glešić Biblijski stihovi korišteni u propovijedi: - 2 Timoteju 3:1-5. Sestra, Blanka Glešić: Pravo

Sestra, Blanka Glešić: Moja ili Božja snaga

,
Sa nedjeljne online službe održane 08 listopada 2023 godine. Tema: "Moja ili Božja snaga". Propovijed održala: Sestra, Blanka Glešić Biblijski stihovi korišteni u propovijedi: - Hebrejima 12:13, - Izreke 4:20-27 (26-27), -…

Jaki u duhu

,
Sa nedjeljne online službe održane 02 travnja 2023 godine. Tema: "Jaki u duhu". O davanju riječ održala: Sestra, Blanka Glešič Propovijed održao: Pastor, Darko Glešić Nakon propovijedi, održana je molitva iscjeljenja. 1.…

Sila nebeskog Kraljevstva

,
Sa nedjeljne online službe održane 8 siječnja 2023 godine. Tema: "Sila nebeskog Kraljevstva". Propovijed održao: Pastor, Darko Glešić O davanju riječ održala: Sestra, Blanka Glešić Biblijski stihovi o davanju: - 2 Kraljevima…

Budi jak/Budi jaka

,
Sa nedjeljne online službe održane 02 listopada 2022 godine. Tema: "Budi jak/Budi jaka". Propovijed održao: Pastor, Darko Glešić O davanju riječ održala: Sestra, Blanka Glešić 1. Sestra, Blanka Glešić: O davanju 2. Pastor,…

Snaga Božjeg sjemena

,
Sa nedjeljne online službe održane 01. svibnja 2022 godine. Tema: "Snaga Božjeg sjemena". Propovijed održao: Pastor, Darko Glešić Brat, Čedo Todorović je govorio o davanju sa pod temom: Vjera bez djela je mrtva. Biblijski…

Snaga jezika ili snaga izgovorene riječi

,
Sa nedjeljne online službe održane 10. travanj 2022 godine. Tema: "Snaga jezika ili snaga izgovorene riječi". Propovijed održao: Brat, Čedo Todorović Sestra, Blanka Glešić je govorila o davanju. Biblijski stihovi korišteni…

Snagom Bika

,
"Gdje nema volova, jasle su čiste, a od snage bika obilna je ljetina". - Izreke 14:4 "GDJE NEMA SNAGE ZA PONIJETI TEŽAK TERET I SPREMNOSTI NA MUKOTRPAN RAD; GDJE NEMA IZDRŽLJIVOSTI I GDJE NEMA POKRETAČKE SILE - TAMO JE OSKUDICA. ALI,…