Objave

Romska crkva održala Božićnu priredbu

Dana 25. prosinca 2019 godine, u prostorijama Mjesnog Odbora "Josip Rimac", Slavonski Brod, u organizaciji Romske crkve K.C. "Riječ Života" iz Slavonskoga Broda, je održana Božićna priredba.Božićna priredba je održana sa bogatim…

Nastup kahonista i dječje plesne grupe Romske Crkve RIječ Života, Slavonski Brod

Naši mali kahonisti mala plesna grupa su nastupali na Božičnoj priredbi koja je održana 18 prosinca 2018 godine u O.Š. "Hugo Badalić", u područnoj školi na Jelasu u Slavonskome Brodu. Pogledajte njihov nastup za kojeg su se dugo pri…

Božićna predstava s najmlađima

Dana 23.12.2017 u prostorijama Mjesnog Odbor "Josip Rimac" u Slavonskom Brodu, održana je Božićna predstava sa našim najmlađima. Tako smo u radosti i veselju približili svim ljudima, dan rođenja Kralja svih kraljeva, Gospodina Isusa.…

MaxGalleria