Objave

Pastor, Darko Glešić: Moj novac/Božji novac

,
Sa nedjeljne online službe održana 22 listopada 2023 godine. Tema: "Moj novac/Božji novac". Propovijed održao: Pastor, Darko Glešić Biblijski stihovi korišteni u propovijedi: - Titu 3:14, - Efežanima 4:28, - Izreke 13:11, -…

Sestra, Blanka Glešić: Baština

,
Sa nedjeljne online službe održane 15 listopada 2023 godine. Tema: "Baština". Propovijed održala: Sestra, Blanka Glešić Biblijski stihovi korišteni u propovijedi: - Psalam 16:1-11 - Rimljanima 9:6-8 - Efežanima 1:11 - Postanak…

Sestra, Blanka Glešić: Moja ili Božja snaga

,
Sa nedjeljne online službe održane 08 listopada 2023 godine. Tema: "Moja ili Božja snaga". Propovijed održala: Sestra, Blanka Glešić Biblijski stihovi korišteni u propovijedi: - Hebrejima 12:13, - Izreke 4:20-27 (26-27), -…

Pastor, Darko Glešić: Bliže Bogu, bliski Isusu

,
Sa nedjeljne online službe održane 10 rujan 2023 godine. Tema: "Bliže Bogu, bliski Isusu". Propovijed održao: Pastor, Darko Glešić Nakon službe održana je molitva za djecu 01. Pastor, Darko Glešić: Bliže Bogu, bliski Isusu 02.…

Pastor, Darko Glešić: Odluči se služiti

,
Sa nedjeljne online službe održane 23 srpanj 2023 godine. Tema: "Odluči se služiti". Propovijed održao: Pastor, Darko Glešić Prije same propovijedi, brat i sestra Dragan i Šermina Todorović, su prenijeli svoje dijete, tj. jednogodišnju…
Pastor, Darko GLešić: Kraljevstvo Božje prije svega

Pastor, Darko Glešić: Kraljevstvo Božje prije svega

,
Sa nedjeljne online službe održane 09 srpanj 2023 godine. Tema: "Kraljevstvo Božje prije svega". Propovijed održao: Pastor, Darko Glešić Biblijski stihovi: - Matej 6:25-32, - Matej 6:32-34, - Matej 6:2; 5-6; 16, - Efežanima…

Pastor, Darko Glešić: Proslavi ga

,
Sa nedjeljne online službe održane 25 lipanj 2023 godine. Tema: "Proslavi ga". Propovijed održao: Pastor, Darko Glešić 3. Pastor, Darko Glešić: Proslavi ga

Ugoditi Bogu

,
Sa nedjeljne online službe održane 04 lipanj 2023 godine. Tema: "Ugoditi Bogu". O davanju riječ održala: Sestra, Ljilja Radić Propovijed održao: Pastor, Darko Glešić 1. Sestra, Sestra, Ljilja Radić: O davanju 2. Pastor,…

Brat, Čedo Todorović: Božanstvo Isusa Krista kroz stari i novi zavjet

,
Sa nedjeljne online službe održane 28 svibnja 2023 godine. Tema: "Božanstvo Isusa Krista kroz stari i novi zavjet". O davanju riječ održala: Sestra, Blanka Glešić Propovijed održao: Brat, Čedo Todorović 1. Sestra, Blanka…