Objave

Odgovornost prema ljubavi

,
Sa nedjeljne online službe održane 24 listopada 2021 godine. Tema: "Odgovornost prema ljubavi". Propovijed održao: Pastor, Darko Glešić Sestra, Blanka Glešić je govorila dobrovoljnom davanju. 1. Sestra, Blanka Glešić: Obavijest…

Kušajte i vidite da dobar je Bog

PROMO VIDEO Psalam 34 kaže: "Kušajte i vidite da je Jahve dobar. Blagoslovljen je čovjek koji se u Njega pouzdaje." Doista, dobar je Gospodin! On te želi osloboditi, želi te iscijeliti, On želi donijeti mir i sklad u tvoj život.…

Idolopoklonstvo u tebi

,
Sa nedjeljne online službe održane 06 lipnja 2021 godine. Tema: "Idolopoklonstvo u tebi". Propovijed održao: Brat, Čedo Todorović Pastor, Darko Glešić, je govorio o dobrovoljnom davanju. Biblijski stihovi korišteni o dobrovoljnom…

Da li imaš Božju baštinu

,
Sa nedjeljne online službe održane 11. travnja 2021 godine. Tema: "Da li imaš Božju baštinu". Propovijed održao: Pastor, Darko Glešić. Sestra, Blanka Glešić je govorila o dobrovoljnom davanju. Biblijski stihovi korišteni…

Vjeran

,
Sa nedjeljne online službe održane 07. ožujka 2021 godine. Tema: "Vjeran". Propovijed održao: Pastor, Darko Glešić. Sestra, Blanka Glešić je govorila o davanju.   Biblijski stihovi korišteni u propovijedi: - Psalam…

Prijatelj svijetu, neprijatelj Bogu

,
Sa nedjeljne službe održane 07. lipnja 2020 godine. Tema: "Prijatelj svijetu, neprijatelj Bogu". Propovijed održao: Pastor, Darko Glešić. Brat, Čedo Todorović je govorio o davanju. Biblijski stihovi korišteni u propovijedi: -…

Izvještaj sa molitvenog sastanka: “Moliti i čekati na Boga”

U utorak 16. lipnja, brat Robert je na molitvenom sastanku, podijelio da dok molimo za naše redovne teme (za romsku crkvu u Slavonskome Brodu i Hrvatskoj, podizanje službenika u crkvi, financije – kako crkve tako i vjernika, za probuđenje…

Bog Traži

,
Sa nedjeljne službe održane 31. svibnja 2020 godine. Tema: "Bog Traži". Propovijed održao: Pastor, Darko Glešić. Sestra, Blanka Glešić je govorila o davanju.

Ne dijelite ljude!

,
Po ljubavi Božjoj i volji Stvoritelja stvoren je čovjek - u bijeloj, crnoj i žutoj puti. Sklad je to stvoritelja al' čovjek želi da to pomuti! Na planetu vlada kaos i gdje je tu ljudski ponos? Očaj, jad i siromaštvo rastu - izlaz…