Objave

Sestra, Blanka Glešić: Pravo

,
Sa nedjeljne online službe održane 10 ožujka 2024 godine. Tema: "Pravo". Propovijed održala: Sestra, Blanka Glešić Biblijski stihovi korišteni u propovijedi: - 2 Timoteju 3:1-5. Sestra, Blanka Glešić: Pravo

Pastor, Darko Glešić: Mudri graditelj. 2 dio

,
Sa nedjeljne online službe održane 21 siječnja 2024 godine. Tema: "Mudri graditelj. 2 dio". Propovijed održao: Pastor, Darko Glešić Pastor, Darko Glešić: Mudri graditelj. 2 dio

Pastor, Darko Glešić: Mudri graditelj

,
Sa nedjeljne online službe održane 14 siječnja 2024 godine. Tema: "Mudri graditelj". Propovijed održao: Pastor, Darko Glešić Biblijski stihovi korišteni u propovijedi: - 1 Korinćanima 3:10, - Jakov 3:13-18. Pastor, Darko…

Sestra, Blanka Glešić: Početak mudrosti

,
Sa nedjeljne online službe održane 03 prosinca 2023 godine. Tema: "Početak mudrosti". Propovijed održala: Sestra, Blanka Glešić Biblijski stihovi korišteni u propovijedi: - Izreke 1:7, - Matej 7:24-27, - Luka 12:16-21, -…

Pastor, Darko Glešić: Moj novac/Božji novac

,
Sa nedjeljne online službe održana 22 listopada 2023 godine. Tema: "Moj novac/Božji novac". Propovijed održao: Pastor, Darko Glešić Biblijski stihovi korišteni u propovijedi: - Titu 3:14, - Efežanima 4:28, - Izreke 13:11, -…

Sestra, Blanka Glešić: Baština

,
Sa nedjeljne online službe održane 15 listopada 2023 godine. Tema: "Baština". Propovijed održala: Sestra, Blanka Glešić Biblijski stihovi korišteni u propovijedi: - Psalam 16:1-11 - Rimljanima 9:6-8 - Efežanima 1:11 - Postanak…

Sestra, Blanka Glešić: Moja ili Božja snaga

,
Sa nedjeljne online službe održane 08 listopada 2023 godine. Tema: "Moja ili Božja snaga". Propovijed održala: Sestra, Blanka Glešić Biblijski stihovi korišteni u propovijedi: - Hebrejima 12:13, - Izreke 4:20-27 (26-27), -…

Pastor, Darko Glešić: Bliže Bogu, bliski Isusu

,
Sa nedjeljne online službe održane 10 rujan 2023 godine. Tema: "Bliže Bogu, bliski Isusu". Propovijed održao: Pastor, Darko Glešić Nakon službe održana je molitva za djecu 01. Pastor, Darko Glešić: Bliže Bogu, bliski Isusu 02.…

Pastor, Darko Glešić: Odluči se služiti

,
Sa nedjeljne online službe održane 23 srpanj 2023 godine. Tema: "Odluči se služiti". Propovijed održao: Pastor, Darko Glešić Prije same propovijedi, brat i sestra Dragan i Šermina Todorović, su prenijeli svoje dijete, tj. jednogodišnju…