Objave

Kušajte i vidite da dobar je Bog

PROMO VIDEOPsalam 34 kaže: "Kušajte i vidite da je Jahve dobar. Blagoslovljen je čovjek koji se u Njega pouzdaje." Doista, dobar je Gospodin! On te želi osloboditi, želi te iscijeliti, On želi donijeti mir i sklad u tvoj život.…

Idolopoklonstvo u tebi

,
Sa nedjeljne online službe održane 06 lipnja 2021 godine.Tema: "Idolopoklonstvo u tebi".Propovijed održao: Brat, Čedo TodorovićPastor, Darko Glešić, je govorio o dobrovoljnom davanju.Biblijski stihovi korišteni o dobrovoljnom…

Da li imaš Božju baštinu

,
Sa nedjeljne online službe održane 11. travnja 2021 godine.Tema: "Da li imaš Božju baštinu".Propovijed održao: Pastor, Darko Glešić.Sestra, Blanka Glešić je govorila o dobrovoljnom davanju.Biblijski stihovi korišteni…

Vjeran

,
Sa nedjeljne online službe održane 07. ožujka 2021 godine.Tema: "Vjeran".Propovijed održao: Pastor, Darko Glešić.Sestra, Blanka Glešić je govorila o davanju. Biblijski stihovi korišteni u propovijedi: - Psalam…

Prijatelj svijetu, neprijatelj Bogu

,
Sa nedjeljne službe održane 07. lipnja 2020 godine.Tema: "Prijatelj svijetu, neprijatelj Bogu".Propovijed održao: Pastor, Darko Glešić.Brat, Čedo Todorović je govorio o davanju.Biblijski stihovi korišteni u propovijedi: -…

Izvještaj sa molitvenog sastanka: “Moliti i čekati na Boga”

U utorak 16. lipnja, brat Robert je na molitvenom sastanku, podijelio da dok molimo za naše redovne teme (za romsku crkvu u Slavonskome Brodu i Hrvatskoj, podizanje službenika u crkvi, financije – kako crkve tako i vjernika, za probuđenje…

Bog Traži

,
Sa nedjeljne službe održane 31. svibnja 2020 godine.Tema: "Bog Traži".Propovijed održao: Pastor, Darko Glešić.Sestra, Blanka Glešić je govorila o davanju.

Ne dijelite ljude!

,
Po ljubavi Božjoj i volji Stvoritelja stvoren je čovjek - u bijeloj, crnoj i žutoj puti. Sklad je to stvoritelja al' čovjek želi da to pomuti! Na planetu vlada kaos i gdje je tu ljudski ponos? Očaj, jad i siromaštvo rastu - izlaz…

Budi spreman služiti Gospodinu

,
Sa nedjeljne službe održane 26. siječnja 2020.Tema: "Budi spreman služiti Gospodinu".Propovijed održao: Pastor, Darko Glešić.Brat, Robert Radić je govorio o davanju.Brat, Joško Ignjac nam je pročitao poeziju koju…