Objave

Posvećenje

,
Sa nedjeljne online službe održane 22 siječnja 2023 godine. Tema: "Posvećenje". Propovijed održala: Sestra, Blanka Glešić O davanju riječ održao: Brat, Čedo Todorović Biblijski stihovi o davanju: - Jošua 1:7-9, - Psalam…

Sila nebeskog Kraljevstva

,
Sa nedjeljne online službe održane 8 siječnja 2023 godine. Tema: "Sila nebeskog Kraljevstva". Propovijed održao: Pastor, Darko Glešić O davanju riječ održala: Sestra, Blanka Glešić Biblijski stihovi o davanju: - 2 Kraljevima…

O okultizmu

,
Sa nedjeljne online službe održane 11 prosinca 2022 godine. Tema: "O okultizmu". Propovijed održao: Pastor, Žarko Jelić O davanju riječ održala: Sestra, Blanka Glešić Biblijski stihovi o davanju: - Matej 6:25- 34, - Galaćanima…

Humanizam vs. Božja slava

,
Sa nedjeljne online službe održane 13 studeni 2022 godine. Tema: "Humanizam vs. Božja slava". Propovijed održao: Pastor, Darko Glešić O davanju riječ održala: Sestra, Blanka Glešić Biblijski stihovi o davanju: - Matej…

S Bogom nasamo

,
Sa nedjeljne online službe održane 23 listopada 2022 godine. Tema: "S Bogom nasamo". Propovijed održao: Pastor, Darko Glešić O davanju riječ održala: Sestra, Blanka Glešić Biblijski stihovi o davanju: - Galaćanima 5:1. Biblijski…

Božji pogled na čovjeka

,
Sa nedjeljne online službe održane 16 listopada 2022 godine. Tema: "Božji pogled na čovjeka". Propovijed održala: Sestra, Blanka Glešić Biblijski stihovi u propovijedi: - Psalam 8:1-9, - Izaija 55:8, - Ivan 1:12, - Ivan 14:6, -…

Bog je naša zaštita

,
Sa nedjeljne online službe održane 24. srpnja 2022 godine. Tema: "Bog je naša zaštita". Propovijed održao: Pastor, Darko Glešić O davanju riječ održala: Sestra, Blanka Glešić Biblijski stihovi korišteni u propovijedi: -…

Ljudska tradicija i crkva

,
Sa nedjeljne online službe održane 12. lipnja 2022 godine. Tema: "Ljudska tradicija i crkva". Propovijed održao: Brat, Čedo Todorović O davanju riječ održala: Sestra, Blanka Glešić Biblijski stihovi korišteni o davanju: -…

Naći Gospodinovu prisutnost

,
Sa nedjeljne online službe održane 22. svibnja 2022 godine. Tema: "Naći Gospodinovu prisutnost". Propovijed održao: Pastor, Darko Glešić O davanju riječ održala: Sestra, Agica Palfi Brat, Miroslav Todorović je dao kratko…