Pastor, Darko Glešić: Savršena žrtva

,

Sa nedjeljne online službe održane 30 srpanj 2023 godine.

Tema: “Savršena žrtva”.

Propovijed održao: Pastor, Darko Glešić

O davanju: Sestra, Blanka Glešić

Biblijski stihovi o davanju:
– 1 Korinćanima 10:23-24.

Biblijski stihovi korišteni u propovijedi:
– Matej 27:24-25,
– Izaija 53:1-
– Djela 2:23,
– Matej 27:28-31,
– Matej 27:38-39,
– 1 Korinćanima 13:3,
– Efežanima 3:17.

01. Sestra, Blanka Glešić: O davanju

02. Pastor, Darko Glešić: Savršena žrtva