Objave

Priznaj, na pragu smo

,
"I NE SAMO (da mora umrijeti za narod); VEĆ I DA RAZASUTU DJECU BOŽJU SAKUPI U JEDINSTVU" Ivan 11:52 "TOGA ISTOGA DANA, ODLUČILI SU GA UBITI" -Ivan 11:53 Ono što nas, kao djecu Božju, u konačnici, sve ujedinjuje, jest žrtva Gospodina…