Sa nedjeljne online službe održane 18 prosinca 2022 godine.

Tema: “Suosjećanje sa neba”.

Propovijed održao: Pastor, Darko Glešić

O davanju riječ održao: Brat, Robert Radić

Biblijski stihovi o davanju:
– 2 Korinćanima 9:6,
– Ponovljeni Zakon 28:1
– Ponovljeni Zakon 28:15-61,
– Ponovljeni Zakon 28:12.

Biblijski stihovi u propovijedi:
– Matej 8:5-10,
– Luka 7:1-10,
– Matej 9:36,
– Matej 20:34,
– Marko 1:40-41.
.

1. Brat, Robert Radić: O davanju

2. Pastor, Darko Glešić: Suosjećanje sa neba