Sa nedjeljne online službe održane 05. travnja 2021 godine.

Tema: “Bit ili značaj uskrsa“.

Propovijed održao: Brat, Čedo Todorović.

Sestra, Blanka Glešić je govorila o dobrovoljnom davanju.

Biblijski stihovi korišteni o dobrovoljnom davanju:
– Luka 6:43,
– Matej 12:33,
– Rimljanima 11:17,
– Luka 6:43;45,
– Matej 12:33;34-35.

Biblijski stihovi korišteni u propovijedi:
– 1 Petrova 2:22-24,
– Ivan 1:35-36,
– 1 Korinćanima 5:7,
– 1 Petrova 1:19,
– Izlazak 12:3-14,
– Matej 26:17-29,
– Marko 14:12-25,
– Luka 22:7-20,
– 1 Korinćanima 11:17-34,
– 1 Korinćanima 11:23-30,
– Psalam 16:10,
– Psalam 22:1,
– Marko 15:34,
– Psalam 22:7-8,
– Marko 15:29-32,
– Psalam 22:15-18,
– Psalam 31:5a,
– Luka 23:46,
– Psalam 34:20,
– Ivan 19:32:37,
– Psalam 69:21,
– Ivan 19:29-30,
– Amos 8:9,
– Marko 15:33
– Zaharija 11:12-13,
– Matej 26:14-15,
– Zaharija 13:7,
– Marko 14:27,
– Izaija 53:1-12,
– Izaija 53:2b,
– Izaija 53:6,
– Izaija 53:7

1. Sestra, Blanka Glešić: O dobrovoljnom davanju

2. Brat, čedo Todorović: Bit ili značaj uskrsa