Brat, Robert Radić – O Desetini

,

Sa nedjeljne službe održane 24. ožujka 2019 godine.