Sa nedjeljne službe održane 24. ožujka 2019 godine.