Sa nedjeljne službe održane 17. ožujka 2019 godine.