Sa nedjeljne službe održane 24. ožujka 2019 godine. Tema “Budi učenik.”

Pogledajte dinamičnu propovijed, pastora Darka Glešića.

Budite blagoslovljeni