Naravno, takvih prepreka postoji mnogo više. Ali, ovdje bih volio navesti samo one koje su, u mome duhovnom sazrijevanju imale znatan utjecaj.

1. KRIVA PROCJENA VRIJEDNOSTI
Jednom prilikom, u parku gdje sam se igrao sa svojom igračkom – malim metalnim avionom /imao sam 5 godina/; sreo sam nešto starijeg dječaka, koji se vjerojatno vraćao iz škole. U rukama je držao jedan drveni školski trokut.

Vidio me je kako zurim u taj trokut i jednostavno, pitao: “Hoćeš se zamijeniti? Ja ću tebi dati trokut, a ti meni taj avion.” Ja, do tada u svom životu nisam vidio školski trokut pa mi se to učinilo zanimljivom idejom. Tako sam ja zamijenio svoj skupocjeni metalni avion za jedan stari, pohabani drveni trokut i otišao kući jako zadovoljan. Kući sam, od svoje drage majke, dobio objašnjenje ovog marketinškog trika.

Bog nam je svima dao određene darove, talente (ne govorim o plodovima) – stvari oko kojih se nismo trudili. To ne znači da ti darovi vrijede manje od onoga što smo stekli vlastitim naporom. Pitanje je, koliko mi sami cijenimo Božji dar. Npr. VRIJEME. Psalmista kaže:”Nauči nas dane naše brojati kako bismo stekli mudrost” (Ps 90:12) Sa ovom mudrošću u naš život doći će i duhovna zrelost.

2. ZAMAGLJEN POGLED
“Jer, gdje je Duh Gospodnji, tu je sloboda”. U nekim periodima svoga života, u svom duhovnom hodu, zaustavio si se; ili usporio svoje kretanje prema naprijed. Jer, nešto je smetalo tvome vidu.

Ne, nije “brvno u tvome oku”; jer, ustanovio si da ipak još uvijek jasno uočavaš Božju ljubav u sebi; ljubav prema braći i sestrama. Ali, cilj pred tobom je nejasan. I to te frustrira, čak te i plaši. Shvaćaš da je, zbog te duhovne magle, tvoje kretanje ograničeno.

Zamisli da se nalaziš u jednoj od onih srednjevjekovnih ćelija. Ispred tebe su rešetke prozora. Taj prozor gleda prema predivnom pejzažu – šumi, livadi prepunoj cvijeća, potoku, … Naprežeš se, mučiš; pokušavaš vidjeti SVU tu slobodu za kojom čezneš… Ali, rešetke ispred tvojih očiju, sprečavaju te da vidiš detalje te slobode. Vjerujem da je ta vrsta prepreke u našem duhovnom sazrijevanju TJELESNOST. Božja riječ nas, na puno mjesta, poučava, usmjerava na discipliniranje tijela; na dovođenje vlastitog tijela u “ropsku poslušnost” ( 1 Kor 10:); “Ako živite po tijelu, umrijet će te. Ali, ako Duhom usmrtite dijela tijela, živjet će te”(Rim 8:13). Usmjerimo našu molitvu ka Bogu da ukloni prepreku našeg ZAMAGLJENOG POGLEDA kako bismo vidjeli jasno.

3. PODUZETNIŠTVO
Ponekad su, naša strast i nastojanje da pomognemo Bogu da se pokrene i da konačno, poduzme nešto – prepreka našem sazrijevanju. Uza je bio momak, izrastao u Izraelskom narodu. Bio je blizak ljudima na važnim pozicijama u Božjem narodu. Bio je kraljev prijatelj. Jednom mu je pripala čast da prati i da bude blizu samog Božjeg kovčega Saveza – koji je bio znak Božje prisutnosti.

Kovčeg Saveza, bio je na kolima koja su vukli volovi. U jednom trenutku, Uza je pružio svoju ruku da pridrži Kovčeg jer je postojala opasnost da ga volovi prevrnu. Ali je “Bog na licu mjesta ubio Uzu zbog tog prijestupa” (2 Samuelova 6:7).

Čak i kada ti se čini da bi trebao pridržati, potpomognuti, pogurati Božje djelo; koje vidiš kao nesigurno, kao da se ljulja, …I misliš:”Stvari se ljuljaju. Ali, hvala Bogu da sam ja tu pa mogu to kontrolirati”. Stani! Razmisli bolje! – “što Bog misli o tome?!” Možda je to samo poticaj tvog poduzetničkog duha. Oprez! Ova prepreka, može se pretvoriti i u smrt našem duhovnom sazrijevanju.

Radije: “PREPUSTI GOSPODINU SVOJA DJELA, I TVOJE ĆE SE NAMISLI OSTVARITI”.

brat Darko