Objave

Rast u dubinu

,
"Neko (sjeme) pade na kamenito tlo, gdje je bila plitka zemlja. To sjeme, brzo izniknu jer nije imalo duboke zemlje. A kad je sunce izašlo, sprži se, i jer nije imalo korijena, sasuši se." - Marko 4:5-6 Poneki kršćani, "brzo" niknu.…

3 prepreke na putu sazrijevanja

,
Naravno, takvih prepreka postoji mnogo više. Ali, ovdje bih volio navesti samo one koje su, u mome duhovnom sazrijevanju imale znatan utjecaj. 1. KRIVA PROCJENA VRIJEDNOSTI Jednom prilikom, u parku gdje sam se igrao sa svojom igračkom…