Savez crkava Riječ Života ovaj tjedan od 09 – 15.01.2023. održava post i molitvu.

K.C. Riječ Života u Zagrebu održava molitvu kroz ovaj tjedan od od 19h , osim u srijedu kada je služba i nedjelju kada s jutarnjom službom završava se post.

Svatko tko se želi uključiti na lokalnoj razini, pa tako i K.C. Riječ Života, Slavonski Brod će se uključiti sa zajedničkom molitvom u 19:00 sati.

SVI STE POZVANI SE UKLJUČITI KOJI STE DIO LOKALNE CRKVE.

Ovo su smjernice molitve:

Za crkve Riječ Života – jedinstvo (lokalne crkve i saveza)

 • Za voditelje
 • Za nove službenike
 • Da vjernici uđu u svoj poziv

Za Crkvu u Hrvatskoj

Psalam 85:7
Zar nas nećeš opet oživiti da se narod tvoj raduje u tebi?

 • Za početak novog i većeg proboja: svježa Riječ, novi doživljaji u Bogu.
 • Nova svježa pomazanja i život Božji.
 • Darovi Duha, znaci, čudesa.
 • Za obnovu Božje prisutnosti u životima vjernika
 • Pomazanje za rušenje neprijateljskih utvrda i pozicija vlasti. Za rušenje onoga što je idolopokloničko.

Za spasenja ljudi

1. Tim 2:1-6
Potičem, dakle, prije svega, da se obavljaju prošnje, molitve, zastupanja,
zahvaljivanja za sve ljude, za kraljeve i sve koji su na vlasti,
da možemo provoditi tih i miran život u svoj pobožnosti i poštenju.
Jer je to dobro i prihvatljivo pred Bogom, našim Spasiteljem,
koji želi da svi ljudi budu spašeni i dođu do spoznaje istine.
Jer je jedan Bog i jedan posrednik između Boga i ljudi, čovjek Krist Isus,
koji je sebe samoga dao kao otkupninu za sve
da bude svjedočanstvo u stanovito vrijeme,

 • Za otvorena vrata da se propovijeda evanđelje / Ef 6:19
 • Uključivanje novih u ono što je Božja volja za njih (njihov rast i napredak)

Za zarobljene religijom – oslobođenje

 • Za hrabrost da slijede Boga beskompromisno
 • Za hrabrost da potrgaju bezbožne veze i da izađu u javnost
 • Za mudrost kako da ostvare potpuni prijelaz

Za zemlju

 • Vlasti (da provode Božju volju)
 • Za ekonomski napredak
 • Za strah Božji u zemlji
 • Molimo protiv korupcije
 • Protiv klijentelizma, protiv bezbožnih interesnih skupina
 • Protiv strančarenja
 • Za kraj epidemije i potresa, obnovu

Za Izrael (mir u Jeruzalemu) i Božje djelo među njihovim neprijateljima

Za ljude iz lokalne crkve – njihove potrebe, sadašnje situacije