Neuslišane/Neodgovorene molitve

,

Sa nedjeljne službe održane 20 rujna 2020 godine.

Tema: “Neuslišane/Neodgovorene molitve”.

Propovijed održao: Brat, Čedo Todorović.
Brat, Čedo je govorio o preprekama koje mogu biti uzrok neuslišanih ili neodgovorenih molitava.

Pastorica, Blanka Glešić je govorila o davanju.

Biblijski stihovi:
– Danijel 10:12-14,
– 1 Ivanova 5:14-15,
– Jakov 4:3,
– Matej 6:12,
– Matej 6:15,
– Izreke 28:13,
– Izaija 59:2.
– Matej 21:22,
– Otkrivenje 3:15-16,
– Jakovljeva 5:16.

1. PASTORICA, BLANKA GLEŠIĆ: O DAVANJU

2. BRAT, ČEDO TODOROVIĆ: NEUSLIŠANE/NEODGOVORENE MOLITVE