Sa nedjeljne online službe održane 14. ožujka 2021 godine.

Tema: “Posvećenje”.

Propovijed održao: Brat, Robert Radić.

Sestra, Ljilja Radić je govorila o davanju.

Biblijski stihovi korišteni o dobrovoljnom davanju:
– Malahija 3:8-11

Biblijski stihovi korišteni u propovijedi:
– Galaćanima 5:22-26,
– Galaćanima 5:19-21,
– Izreke 18:21,
– Izreke 13:3,
– Matej 12:34-37,
– Psalam 34:13-14
– Psalam 141:3,
– Psalam 1:1-3,
– Matej 12:35-37,
– Efežanima 4:26-27; 29-32,
– Luka 21:34-36,
– Matej 21:22,
– Matej 26:41.

1. Sestra Ljilja Radić: O Dobrovoljnom

2. Brat Robert Radić: Posvećenje