Sa nedjeljne online službe održane 17 rujan 2023 godine.

Tema: “Raspiri svoj dar”.

Propovijed održao: Pastor, Darko Glešić

Nakon službe održana je molitva.

 

Pastor, Darko Glešić: Raspiri svoj dar