Sa nedjeljne službe održane 27 rujna 2020 godine.

Tema: “Vjera u Slavnoga Gospodina”.

Propovijed održao: Pastor, Darko Glešić.

Sestra, Ljilja Radić je govorila o davanju.

Pastor, Darko je nastavio sa temom vjere. Govorio je o vjeri iz Jakovljeve poslanice 2 poglavlje.

1. Sestra, Ljilja Raić: O davanju

2. Pastor, Darko Glešić: Vjera u Slavnoga Gospodina