Sa nedjeljne službe održane 19. siječnja 2020 godine.

Tema: “Sila Božja”.

Propovijed održao: Pastor, Darko Glešić.

Brat, Čedo todorović je govorio o davanju.

Biblijski stihovi korišteni u propovijedi:
– Rimljanima 12:2,
– Ivan 15:3,
– Hebrejima 4:12,
– Jeremija 23:29,
– Psalam 119:130,
– Psalam 119:103,
– Psalam 119:105,
– Psalam 119:107,
– Psalam 119:140,
– Psalam 119:160,
– Psalam 119:172.

Pogledajte ovu dinamičnu propovijed.

Budite blagoslovljeni