Sa nedjeljne online službe održane 12. lipnja 2022 godine.

Tema: “Ljudska tradicija i crkva”.

Propovijed održao: Brat, Čedo Todorović

O davanju riječ održala: Sestra, Blanka Glešić

Biblijski stihovi korišteni o davanju:
– 2 Petrova 1:3,
– Galaćanima 6:7-8.

Biblijski stihovi korišteni u propovijedi:
– Ponovljeni Zakon 5:8-10,
– Ponovljeni Zakon 18:10-11,
– Izaiji 42:8,
– Psalam 115:4-8,
– 1 Kraljevima 18:21-39,
– Galaćanima 1:6-9,
– Matej 15:3-6,
– Ponovljeni Zakon 4:2,
– Rimljanima 3:23-25,
– Efežanima 5:1-7.

 

Izvor podataka o štovanju majke i djeteta na: https://sites.google.com/site/doctrinalbase/mid

1. Sestra, Blanka Glešić: O davanju

2. Brat, Čedo Todorović: Ljudska tradicija i crkva