Sa nedjeljne službe održane 01. rujna 2019 godine.

Tema: “Savjet”.

Propovijed održao: Pastor, Darko Glešić.

Korišteni biblijski stihovi
– Izreke 1:25,30.
– Izreke 1:31.
– Izreke 8:14.
– 1 Ljetopisa 10:13.
– 1 Kraljeva 12 glava.
– Izaija 30:15.
– Izreke 3:5.
– Ezra 7 glava.
– Izreke 24:6.

Pogledajte ovu dinamičnu propovijed.

Budite blagoslovljeni