Sa nedjeljne službe održane 09.12.2018 godine u Romskoj Crkvi Riječ Života u Slavonskome Brodu.

Riječ poslužio, Darko Glešić, pastor Romske Crkve Riječ Života Slavonski Brod.

Stihovi iz Biblije
– Jošua 1:6
– Jošua 1:7
– Jošua 1:9
– Izajija 41:9-10