Brat, Čedo Todorović: Crkva i vjernici (Crkva i Kristovo tijelo)

,

Sa nedjeljne online službe održane 26 studeni 2023 godine.

Tema: “Crkva i vjernici (Crkva i Kristovo tijelo)”.

Propovijed održao: Brat, Čedo Todorović

Biblijski stihovi korišteni u propovijedi:
– Rimljanima 16:5,
– Djela 2:1-4,
– 1. Korinćanima 12:13,
– Galaćanima 1:1–2,
– Rimljanima 12:5,
– 1. Korinćanima 10:17,
– 1. Korinćanima 12:27 ,
– Efežanima 4:12,
– Hebrejima 13:3,
– Efežanima 5:23,
– Kološanima 1:24,
– Matej 16:18,
– 1. Korinćanima 3:11,
– 1 Korinćanima 12:14-27,
– 1 Korinćanima 12:18-26,
– Ivanu 14:1-6,
– Ivan 13:34-35,
– Djela 2:42,
– 1. Korinćanima 11:23-26,
– Matej 28:18-20,
– Djela 1:8,
– Jakov 1:27,
– 1. Korinćanima 12:12-27.

Brat, Čedo Todorović: Crkva i vjernici (Crkva i Kristovo tijelo)