Objave

Khazak!

,
"Budi jak i odvažan, jer ti ćeš ovomu puku predati u baštinu zemlju za koju sam se zakleo njihovim ocima da ću im je dati. Samo budi jak i veoma hrabar, pazeći da izvršiš sve po zakonu što ti ga je zapovjedio Mojsije, sluga moj; ne…

Budi odvažan i hrabar

,
Sa nedjeljne službe održane 09.12.2018 godine u Romskoj Crkvi Riječ Života u Slavonskome Brodu. Riječ poslužio, Darko Glešić, pastor Romske Crkve Riječ Života Slavonski Brod. Stihovi iz Biblije - Jošua 1:6 - Jošua 1:7 -…