Priznaj, na pragu smo

,

“I NE SAMO (da mora umrijeti za narod); VEĆ I DA RAZASUTU DJECU BOŽJU SAKUPI U JEDINSTVU”
Ivan 11:52

“TOGA ISTOGA DANA, ODLUČILI SU GA UBITI”
-Ivan 11:53

Ono što nas, kao djecu Božju, u konačnici, sve ujedinjuje, jest žrtva Gospodina Isusa Krista. Ono što nas, bez obzira na sve drugo (doktrinalne razlike), vuče ka jedinstvu – jest Njegova smrt na križu. Božja djeca, propovijedaju Isusa Krista. Isus je učinio sve; dao je svoj čist, dragocjeni život kako bi te spasio od vječne smrti, od vatre pakla. Što ćeš ti učiniti za Njega? Hoćeš li Ga zanijekati kada te budu pitali o Njermu: ” Tko je On u tvome životu?” Šutjet ćeš? Bojati ćeš se priznati Ga pred ljudima ovoga svijeta? (jer – što će onda misliti o tebi). Pustit ćeš da Njegova istina zaspi u tvome srcu? Da, na kraju, i sam Isus umre u tebi? Iako bi to, mnogi i danas htjeli; ne mogu Ga ponovo ubiti.

Ti i ja, to dobro znamo – On je jednom umro za sve, i jednom je uskrsnuo. Zato, nemojmo šutjeti. Nemojmo se stidjeti objaviti Njegovo ime – ISUS. Sila je u objavljivanju Njegovog imena; moć je u sjemenu tvoga svjedočanstva o Njemu – PRED VELIKIMA I PRED MALIMA. Neka Isus živi u tvome srcu i na tvojim ustima.

Dolazi vrijeme (i već je na pragu) kada će se, i ovdje u Hrvatskoj, braniti spominjanje Isusovog imena. Ja, u ta vremena, ne želim osjećati grižnju savjesti; žaljenje što sam svoj život protratio razgovarajući sa ljudima o vremenu, o popularnim pjevačima i nogometašima, komentirajući dnevnu politiku, … a zaboravio reći riječ o onome koji mi je spasio život sa ruba grobne jame. Kako bih mogao zaboraviti sve ono dobro koje je Isus učinio u mome životu. Kako da Mu ne zahvalim;

Priznaj Ga pred ovim preljubotvornim svijetom. On je tebe već priznao pred svojim Nebeskim ocem.

Brat Darko