U Slavonskome Brodu održana trodnevna evangelizacija u organizaciji Romske Crkve Riječ Života

,

U romskome naselju grada Slavonskoga Broda, održana je trodnevna evangelizacija u organizaciji Romske Crkve Riječ Života, Slavonski Brod. Evangelizacija je održana od 28. do 30.05.2018 godine.

28.05.2018 godine, uz goste iz SAD-a, poslužili su nam mladi tim sa pastoricom Brankom Menalom iz Kršćanskog Centra “Riječ Života”, Zagreb sa svojom plesnom točkom, dramom i kratkom porukom pastorice Branka Menalo. Nakon gostiju iz Zagreba poslužili su nam gosti iz SAD-a, sa svojom dramom, kratkim svjedočanstvom i kratkom porukom pastora Jey McMurray o važnosti spasenja.

29.05.2018 godine, poslužili su na naši mladi kahonisti iz Romske Crkve Riječ Života, Slavonski Brod, naše sestre sa svojim plesnim točkama uz naš tim slavljenja i kratkom porukom našeg pastora Romske Crkve Riječ Života iz Slavonskoga Brod, Darka Glešića. Nakon toga su nam poslužili sestre iz SAD-a sa svojom plesnom točkom, brat Miroslav Todorović je rekao kratko svjedočanstvo i na kraju je pastor Jey McMurray dao kratku poruku važnosti spasenja.

30.05.2018 godine su nam ponovno poslužili naši mladi kahonisti iz Romske Crkve Riječ Života, Slavonski Brod, naše sestre sa svojim plesnim točkama uz naš tim slavljenja. Naš pastor Romske Crkve Riječ Života iz Slavonskoga Brod, Darko Glešić je rekao kratko svoje svjedočanstvo kako je upoznao Isusa i dao je kratku poruku o spasenju. Nakon toga su nam poslužili sestre iz SAD-a sa svojom plesnom točkom, biblijskom pričom za djecu. Nakon priče sestra Josipa Joskić je rekla svoje svjedoanstvo kako je upoznala Isusa i na kraju je pastor Jey McMurray dao kratku poruku važnosti spasenja.

Fotogaleriju možete pogledati na linkove u prilogu sa facebook profila Čedo Todorović.

Fotogalerija: 28.05.2018. Kliknite ovdje.

Fotogalerija: 29.05.2018. Kliknite ovdje.

Fotogalerija: 30.05.2018. Kliknite ovdje.

Video galeriju možete pogledati na linkove u prilogu youtube kanala Čedo Todorović.

Youtube Lista: 28.05.2018. Kliknite ovdje.

Youtube Lista: 29.05.2018. Kliknite ovdje.

Youtube Lista: 30.05.2018. Kliknite ovdje.