Romska Crkva Riječ Života sudjelovala u obilježavanju Festivala Života u Osijeku

Romska Crkva “Riječ Života” iz Slavonskoga Broda je dana 25.05.2018 godine sudjelovala u obilježavanju Festivala Života koji se održava u Osijeku od 24-27.05 2018 godine. Slavko Tutić, pastor Krščanskog Centra “Riječ Života iz Osijeka, je pozdravio sve nazočne i izrazio dobordošlicu Romskoj Crkvi “Riječ Života” iz Slavonskoga Broda. Darko Glešić, pastor Romske Crkve “Riječ Života” iz Slavonskoga Broda je u kratkom uvodu održao prezentaciju djelovanja Romske Crkve. Nakon uvodnog govora pastora Darka, djeca su sudjelovala sa svojom točkom udaraljka na kahonima. Na kraju su sestre održale svoje tri točke plesa Sestre je pratio naš tim slavljenja.

Psalam 150 govori:

1Slava Gospodu! Hvalite Boga u Svetištu njegovu, hvalite ga na nebeskom svodu moći njegove!
2Hvalite ga zbog silnih djela njegovih, hvalite ga po izvanrednoj veličini njegovoj!
3Hvalite ga uza zvuk trube, hvalite ga harfom i citarom!
4Hvalite ga bubnjem i plesom, hvalite ga uz žice i svirale!
5Hvalite ga cimbalima zvučnim, hvalite ga cimbalima zvonkim!
6Sve što dah ima neka hvali Gospoda. Slava Gospodu!