Grijeh nevjere

,

“Jer misli vaše nisu moje misli, i puti moji nisu vaši puti, riječ je Jahvina. Visoko je iznad zemlje nebo, tako su puti moji iznad vaših putova, i misli moje iznad vaših misli” (Izaija 55:8,9).

Božji putevi su puno viši od naših, Njegovi standardi drugačiji su od naših, Njegove misli – toliko drugačije od naših misli!

Ali ono što je dobro, rekla bih: predivno i čudesno, jest da MOŽEMO upoznati Njegove misli, Njegove puteve – kroz NJEGOVU RIJEČ! Jer Bog nam se sam otkriva kroz svoju Riječ, ali samo onima koji Ga iskreno traže.

Božji standardi, Njegovi sudovi su zaista toliko drugačiji od naših. Kako Bog gleda na ljude? Što Bog želi od čovjeka? Što Bog traži?

“Jer Jahve svojim očima gleda po svoj zemlji da bi se ohrabrili oni kojima je srce iskreno prema njemu…” (2. Ljetopisa 16:9)

Bog dakle gleda na SRCE! Je li čisto, predano, iskreno – prema Njemu. Vjeruje li Njemu! Pouzdaje li se srce osobe – u Njega! “Gospod ne gleda kao što gleda čovjek, jer čovjek gleda na oči, a Gospod gleda na srce” (1. Samuelova 16:7).

Razlog zašto je Bog prihvatio Abelovu žrtvu, a Kainovu nije, bio je taj što je Abel prinio žrtvu u vjeri, VJEROM! (pogledaj Hebrejima poslanicu 11:4).

BOG TRAŽI VJERU U SRCU ČOVJEKA! Hebrejima 11:6 kaže da je NEMOGUĆE ugoditi Bogu bez vjere. Bogu je vjera izuzetno važna!

Ljudi misle i gledaju drugačije. Žele zaraditi oproštenje svojim djelima, a to je nemoguće. Gledaju na vanjštinu čovjeka i prosuđuju na temelju onoga što vide izvana.

Bog traži vjeru u srcu čovjeka! I kada nema vjere, to Ga ljuti više nego mnogi grijesi na koje vjernici, kršćani, gledaju s prijezirom i gađenjem. Isus kaže da će biti lakše Sodomi u dan suda, nego onima koji su gledali Božja djela, čudesa, a nisu vjerovali!

“I ti, Kafarnaume! Zar ćeš se do neba uzvisiti? Do u Podzemlje ćeš se strovaliti! Doista, da su se u Sodomi zbila čudesa koja su se dogodila u tebi, ostala bi ona do danas. Ali kažem vam: Zemlji će sodomskoj biti na Dan sudnji lakše nego tebi” (Matej 11:23, 24).

Koji su to bili grijesi Sodome (i Gomore)? Seksualni grijesi – za kršćane to su jedni od najvećih grijeha: nemoral, blud, homoseksualizam… I ne kažem da to nisu veliki grijesi. Ali, u Božjim očima nešto drugo je još veći grijeh: grijeh Kafarnauma! Kakav je to bio grijeh? Gledali su čudesa koja je Isus činio, i nisu VJEROVALI!

Nije li to puno drugačije od onoga što mi mislimo – od ljudskog mišljenja? Nevjera je pred Bogom veliki grijeh! Osobito ona nevjera kada se u Njegovoj prisutnosti očituju Njegova djela: kada On iscjeljuje, govori, dotiče ljude!

Razmislimo danas imamo li mi u svome srcu taj grijeh? Kada čitamo Riječ Božju – Bibliju, vjerujemo li da je istina sve što u njoj piše? Vjerujemo li da je Bog isti jučer, danas i zauvijek? Vjerujemo li da je Bog dobar i da je On sama ljubav? Vjerujemo li da je Bog sve ono što kaže o sebi?

Ako u svom srcu ugledamo taj grijeh, grijeh nevjere, ja danas sve pozivam: POKAJMO SE! Njegova dobrota nas vodi do pokajanja. A pokajanje vodi u oproštenje! Ako to želiš, možeš moliti ovu molitvu:

Bože, ja se sada ponizujem pred tobom i pokoravam se tebi i tvojoj riječi. Molim te, oprosti mi moj grijeh nevjere! Odričem se svake nevjere moga srca! Oprosti mi Bože, i pomozi mi da budem osoba vjere, da se pouzdajem u tebe svaki dan i da ti moja vjera bude ugodna! u Isusovo ime. Amen!

Autorica: Marija Alić

Izvor: Riječ Života