Reformacija

,

Kada se u kršćanskim krugovima govori o pojmu reformacije, ljudi gotovo uvijek povezuju taj pojam s onim što je Martin Luther započeo u 16. stoljeću. Aktivator procesa reformacije nije bilo nezadovoljstvo, ili otpad od vjere. Iako je sociološki gledano situacija bila takva, da je svijet onog vremena itekako trebao reformu. Ekskluzivna vlast isključivo jednog čovjeka (pape), koji je u svojim rukama držao sudbine i vječni život milijuna vjernika, sigurno je dobar poticaj za reformaciju. No, iako su okolnosti bile takve, one nisu bili aktivatori.

Definicija pojma aktivator je mnogostruka, i često ovisi o primjeni; aktivator je netko ili nešto što povezuje, i dovodi do aktivacije određenih procesa. Bez njega određeni procesi ne bi bili mogući.

U sjeni ove definicije, zaključujem da je aktivator procesa reformacije koji se i dan danas događaju u crkvi zapravo Riječ Božja-Biblija. Reformacija je zapravo korekcija krivog, rekonstrukcija postojećeg i rehabilitacija ili ponovno vraćanje na ono kako bi trebalo biti. Bog kaže da se on ne mijenja nikada, ali da se mi kontinuirano mijenjamo, zato nas kontinuirano poziva natrag k Sebi, k Istini Njegove Riječi.

Istina koja je aktivirala procese reformacije bila je: “Milošću ste spašeni po vjeri…” (Efežanima 2:8)

Što je ustvari ta istina otkrila, što je bilo skriveno? Vjerovali ili ne; Isus je bio skriven.

Đavao, je onaj koji pokušava izvrtati Božju istinu, i to tako da pred nama “zasjeni” veličanstveni Božji karakter.

Prosječni vjernik prije reformacije imao je informaciju da je Bog zainteresiran za njegovu dušu i spasenje, onoliko koliko pojedinac može platiti. No, istina kojom je Bog zapalio iskru, bila je da je On svakodnevno pokazuje svoju milost i ljubav prema ljudima i da je na nama da to primimo vjerom. Otkrivenje Božje milosti, je bilo aktivator reformacije. Isus je ta milost!

U današnje vrijeme se u crkvenim krugovima često barata pojmom “otkrivenje”. Ljudi koriste taj pojam kako bi objasnili da im je Bog govorio. To je dobro. No, ipak pojam otkrivenja, u Bibliji je povezano s Bogom, ne s nekim idejama. Kada osoba doživi otkrivenje o tome tko je Isus, tada se njen ili njegov život počinje mijenjati. Kada ljudi dožive otkrivenje o tome da je Bog milostiv oni primaju spasenje, kada dožive otkrivenje o tome da je Bog iscjelitelj, oni će primiti svoje zdravlje itd.

Vidite, zapravo svako novo otkrivenje, Boga u pojedinom vjerniku stvara jedan novi val reformacije. Upravo zato mi trebamo moliti i čeznuti za novim otkrivenjem Boga, koji, nama otkriven, postaje izvor snage da promijenimo postojeće stanje.

“Ljubljeni, sad smo djeca Božja i još se ne očitova što ćemo biti. Znamo: kad se očituje, bit ćemo njemu slični, jer vidjet ćemo ga kao što jest.” (1. Ivanova 3:2)

O ovome piše i apostol Ivan, on je svjestan znanja koje posjeduje, ali razumije da transformacija dolazi kada Ga vidimo; kada se očituje, razotkrije i više nije skriveni Bog. Tada mi postajemo promijenjeni i reformirani.

“Nato Isus reče njemu: ‘Blago tebi, Šimune, sine Jonin, jer ti to ne objavi tijelo i krv, nego Otac moj, koji je na nebesima. A ja tebi kažem: Ti si Petar na toj stijeni sagradit ću Crkvu svoju i vrata paklena neće je nadvladati. Tebi ću dati ključeve kraljevstva nebeskoga, pa što god svežeš na zemlji, bit će svezano na nebesima; a što god odriješiš na zemlji, bit će odriješeno na nebesima.’” (Matej 16:17-19)

Isus nam ovdje potvrđuje da otkrivenje o tome tko je On, ustvari izgrađuje crkvu, daje pojedincu autoritet ili ključeve, tj. pristup procesima koji imaju snagu promjene. Mnogi ljudi žele imati vlast, i na mnoge ju načine pokušavaju uspostaviti, no, pravu vlast imaš onoliko koliko poznaješ Boga. Poznavati Boga, znači poznavati-imati otkrivenu Njegovu riječ u srcu. Isus je rekao da će nas Istina osloboditi; i to je to.

Božja Riječ nas oslobađa i posvećuje, ona nas odvaja od svega što nas sputava. Ona nam otkriva tko je Bog i to nas otkrivenje reformira iz slave u slavu.

“Gospodin je Duh, a gdje je Duh Gospodnji, ondje je sloboda. A svi mi, koji otkrivenim licem odrazujemo slavu Gospodnju, po Duhu se Gospodnjem preobražavamo u istu sliku – iz slave u slavu.” (2. Korinćanima 3:17-18)

Slava Božja je vidljivi dio nevidljivog Boga, On tu slavu želi očitovati kroz tebe. Kako bi to bilo moguće, On je taj koji mora transformirati tvoj osobni pogled i shvaćanje o tome tko je On. Tako počinje reformacija, i tako se nastavlja širiti. Počinje da pojedincem koji je primio otkrivenje o tome tko je Isus i širi se onoliko koliko taj pojedinac živi to specifično otkrivenje.

Budi reformator!

Autor: Petar Fabijanić

Izvor: Riječ Života