Razumjeti tko je Isus i Duh Sveti

,

U poslanici Hebrejima čitamo kako Bog Otac naziva svog Sina Bogom i Gospodinom. Ako Bog Otac to kaže za svog Sina, mi ne bi smjeli reći ništa drugo.

“…ali za Sina kaže: ‘Prijestolje je tvoje, BOŽE, u vijeke vjekova, i pravedno žezlo – žezlo je tvoga kraljevstva. Ti ljubiš pravednost, a mrziš bezakonje, stoga te Bog, Bog tvoj, pomazao uljem radosti kao nikoga od tvojih drugova.’” I: “Ti si, GOSPODINE, u početku utemeljio zemlju i nebo je djelo ruku tvojih. Oni će propasti, a ti ćeš ostati, sve će ostarjeti kao odjeća. Ti ćeš ih smotati poput plašta i oni će se promijeniti, a ti si uvijek isti – godinama tvojim nema kraja” (Hebrejima 1:8-12).

Pisac nam ovdje kaže da je Sin, Gospodin, utemeljio zemlju i stvorio nebo i ono što je na njemu. U poslanici Kološanima 1:15-17 pisac nam kaže da je Isus savršena slika Boga nevidljivoga. On piše da je sve stvoreno po njemu i za njega, da je on prije svega i da se sve u njemu održava u redu.

Ivan (nazivajući Isusa Riječ) i drugi pisci novoga zavjeta nam govore da je Isus Bog Sin koji se utjelovio ili uzeo ljudsku narav (tijelo). “U početku je bila Riječ i Riječ je bila s Bogom i Riječ je bila Bog. I Riječ je tijelom postala i nastanila se među nama i vidjesmo slavu njegovu ‒ slavu koju ima kao Jedinorođeni od Oca ‒ pun milosti i istine” (Ivan 1:1,14).

Pavao u prvoj Timoteju 3:16, nam govori o Isusu i kaže da se Bog očitovao u tijelu (utjelovio). On to naziva tajnom pobožnosti: “Neosporno, velika je tajna pobožnosti: Bog se očitovao u tijelu, opravdao u Duhu, viđen je od anđela, propovijedan među narodima, vjerovan u svijetu, primljen u slavu”.

U poslanici Filipljanima 2:6-7 nam kaže da je Isus imao Božansku narav i da je uzeo na sebe narav sluge i postao obličjem sličan ljudima. “On koji je imao Božansku narav, nije se otimao oko jednakosti s Bogom, nego se odrekao svoje časti, uzeo narav sluge i postao obličjem sličan čovjeku”.

Prorok Izaija pored ostalog, naziva dijete koje će se roditi kao Mesija, i imenom Bog silni. “Jer, dijete nam se rodilo, sina dobismo; na plećima mu je vlast. Ime mu je: Savjetnik divni, Bog silni, Otac vječni, Knez mironosni” (Izaija 9:5).

Toma naziva Isusa svojim Gospodinom i Bogom i Isus mu ne proturječi već to potvrđuje. “Toma odgovori i reče: ‘Gospodin moj i Bog moj!’ Isus mu kaza: ‘Budući da si me vidio, povjerovao si. Blagoslovljeni su koji ne vide, a vjeruju!’” (Ivan 20:28-29).

Kao što je Isus Bog i Duh Sveti je Bog i Pismo ga naziva Gospodinom, što je naziv za Boga. “Gospodin je Duh, a gdje je Duh Gospodnji, ondje je sloboda” (2. Korinćanima 3:17).

Biblija nam kaže da je Bog u svojoj osnovnoj naravi Duh. “Bog je Duh i koji ga štuju, trebaju ga štovati u duhu i istini” (Ivan 4:24).

U djelima 5:3-4 Petar kaže Ananiji da on laže Duhu Svetomu i da nije slagao ljudima već Bogu. “Petar mu reče: “Ananija, zašto ti Sotona ispuni srce da lažeš Duhu Svetomu i odvojiš od utrška imanja? Da je ostalo neprodano, ne bi li tvoje ostalo; i jednoć prodano, nije li u tvojoj vlasti? Zašto si se na takvo što odlučio? Nisi slagao ljudima, nego Bogu!”

Ne vjerovati u Isusovo Božanstvo i Božanstvo Duha Svetog je osnovno krivovjerje. Kao što smo vidjeli Pismo nas jasno poučava o tomu. Vjerujte i živite u vjeri. Svaki blagoslov.

Autor: Damir Šićko Alić

Izvor: Riječ Života