Sestra, Blanka Glešić: Pravo

,

Sa nedjeljne online službe održane 10 ožujka 2024 godine.

Tema: “Pravo”.

Propovijed održala: Sestra, Blanka Glešić

Biblijski stihovi korišteni u propovijedi:
– 2 Timoteju 3:1-5.

Sestra, Blanka Glešić: Pravo