Sa nedjeljne online službe održane 08 kolovoza 2021 godine.

Tema: “Njegova/Isusova prisutnost”.

Propovijed održao: Pastor, Darko Glešić

Brat, Čedo Todorović je govorio o dobrovoljnom davanju.

Biblijski stihovi korišteni o dobrovoljnom davanju:
– Matej 25:14-30.

Biblijski stihovi korišteni u propovijedi:
– Matej 11:29,
– 1 Ivanova 5:7,
– Efežanima 4:30,
– 1 Korinćanima 13:7,
– Jakov 4:6,
– Luka 11:13,
– Ivan 14:26.

1. Brat, Čedo Todorović: O dobrovoljnom davanju

2. Pastor, Darko Glešić: Njegova/Isusova prisutnost