Kušajte i vidite da dobar je Bog

PROMO VIDEO

Psalam 34 kaže: “Kušajte i vidite da je Jahve dobar. Blagoslovljen je čovjek koji se u Njega pouzdaje.”
Doista, dobar je Gospodin! On te želi osloboditi, želi te iscijeliti, On želi donijeti mir i sklad u tvoj život. Jedino u Njemu je mir i sigurnost, jedino u Njemu je pobjeda. Kada je On u tvome životu, tada u svome životu imaš pobjedu.
Dođi i kušaj kako dobar je Gospodin!

PORUKA: APOSTOL DAMIR ŠIČKO ALIĆ