Sa nedjeljne online službe održane 05. lipnja 2022 godine.

Tema: “Kako je grijeh ušao u čovjeka. 1 dio”.

Propovijed održao: Brat, Robert Radić

O davanju riječ održao: Brat, Čedo Todorović

Biblijski stihovi korišteni o davanju:
– 2. Korinćanima 9:6,
– Izreke 11:24-25,
– Izreke 3:9-10
– Malahija 3:10
– Luka 6:38.

Biblijski stihovi korišteni u propovijedi:
– Postanak 1:24-27,
– Postanak 2:15-17,
– Postanak 3:1-7,
– Postanak 3:8-12,
– Postanak 4:1-16,
– Postanak 6:3; 6-8,
– Postanak 8:20-22,
– Postanak 9:1; 9-11,
– Postanak 19:23-29.

1. Brat, Čedo Todorović: O davanju

2. Brat, Robert Radić: Kako je grijeh ušao u čovjeka. 1 dio