Sa nedjeljne online službe održane 16 listopada 2022 godine.

Tema: “Božji pogled na čovjeka”.

Propovijed održala: Sestra, Blanka Glešić

Biblijski stihovi u propovijedi:
– Psalam 8:1-9,
– Izaija 55:8,
– Ivan 1:12,
– Ivan 14:6,
– Hošea 4:6,
– Luka 15:11-32,
– 1 Ivanova 4:4,
– Ponovljeni Zakon 28: 1-14,
– Ponovljeni Zakon 28: 15-60,
– 2 Korinćanima 2:19 (U propovijedi rečeno Djela 23),
– Rimljanima 8:37,
– Filipljanima 4:13,
– Jakov 2:13
– Rimljanima 12:20.

Sestra, Blanka GlešiĆ: Božji pogled na čovjeka