Pastor, Darko Glešić: Imati ljubavi

,

Sa nedjeljne online službe održane 03 rujna 2023 godine.

Tema: “Imati ljubavi”.

Propovijed održao: Pastor, Darko Glešić

Pastor, Darko Glešić: Imati ljubavi