Pet mudrih i pet ludih djevica

,

Sa nedjeljne službe održane 12 listopada 2020 godine.

Tema: “Pet mudrih i pet ludih djevica”.

Propovijed održao: Brat, Robert Radić.

Brat, Miroslav Todorović je govorio o davanju.

Biblijski Stihovi korišteni u davanju:
– 2 Korinćanima 8:3,
– 1 Kraljevima 17:10-16.

Biblijski Stihovi korišteni u propovijedi:
– Matej 25:1-12,
– Efežanima 5:27,
– Rimljanima 8:8-11,
– 1 Ivanova 4:17,
– 1 Ivanova 3:1-6,
– 3 Ivanova 11,
– 3 Ivanova 4,
– 2 Ivanova 4,
– Matej 24:13,
– Matej 25:13.

Biblijski Stihovi:
– Hebrejima 10:22,
– Hebrejima 11:6,
– Rimljanima 10:9,
– Marko 16:14,

1. Brat, Miroslav Todorović: O Davanju

2. Brat, Robert Radić: Pet mudrih i pet ludih djevica