Sa nedjeljne službe održane 05. svibnja 2019 godine.
Tema: “Božja oprema”.

Pogledajte dinamičnu propovijed, pastora Darka Glešića.
Budite blagoslovljeni.