U srijedu 08. srpnja održano je biblijsko učenje, na temu krštenja u vodi.

Učenje o krštenju u vodi će biti podijeljeno na tri dijela.

Prvo učenje je održao pastor, Darko Glešić.