Jao nama ako ne čitamo Bibliju

,

Ponovo sam čuo, od jednog poznanika: “O kako je dobro čitati Bibliju.” Ovaj puta me to iritiralo pa sam mu rekao:”Nije dobro, nego jao nama ako je ne čitamo.” Snaga Božje riječi u Isusu, nije bila testirana u sinagogi (crkvi). Tamo je bila potvrđena. Bila je testirana u pustinji. Živi li zaista ta Riječ, koju smo pročitali u Bibliji, u nama,  saznajemo tek kad smo prošli kroz pustinju našeg života.

Brat Darko