Mini koncert Dario i Goga Miletić i gosti

,

U Subotu 17.03.2018 godine u Romskoj Crkvi Riječ Života u Slavonskome Brodu, poslužili su nam brat Dario i Goga Miletić sa svojim Mini Koncertom. Prije samog koncerta, uvodnu riječ je imao pastor Romske Crkve Riječ Života, Darko Glešić, a nakon koncerta nam je poslužio i pastor Slavko Tutić iz Kršćanskog Centra Riječ Života, Osijek sa kratkom porukom.

01. Uvodna riječ pastora Darka Glešića

02. Mini koncert Dario i Goga Miletić

03. Pastor Slavko Tutić – Kratka poruka