Hula na Duha

,

U Mateju 12:32 Gospodin kaže: “Svakomu tko rekne riječ protiv Sina Čovječjega, oprostit će se. Ali tko god govori protiv Duha Svetoga, neće mu se oprostiti ni u ovoj dobi, ni u dobi koja dolazi”.

U kontekstu ovog stiha, Isus je demonstrirao silu kraljevstva Božjeg i izgonio demone, a religiozne vođe, koji su željeli zadržati postojeće stanje stvari, su počele govoriti protiv njega i pripisivati mu ono što se događa demonima, tvrdeći da ti događaji i Isus nisu od Boga. Time su željeli srušiti vjeru prisutnih ljudi i zaustaviti ono što je Bog radio. Zato im Gospodin ukazuje na ono što je neoprostiv grijeh, a to je: Govoriti (huliti) protiv Duha Svetog ili nazivati ono što Duh Sveti radi djelom demona.

Kao i u Isusovo vrijeme i danas neki religiozni ljudi se bune protiv djelovanja Duha Svetog i darova i znakova koje nam Duh Sveti daje. Oni se u “Božje ime” i “ime pravovjernosti” bune protiv Boga i pokušavaju srušiti vjeru pojedinaca i zaustaviti Božje djelo. To su uglavnom ljudi koji nemaju silu Duha Svetog u svom životu. Ljudi u čijim se životima Duh ne očituje, ali su oni religiozni i misle da baš oni znaju što je i što nije od Boga.

To su ljudi koji govore protiv darova i manifestacija Duha Svetog. Govore protiv dara jezika, darova iscjeljenja, proroštva i drugih darova. Takvi ljudi najčešće hodaju po opasnoj crti hule protiv Duha, a neki su i prekoračili tu crtu.

Takvi ljudi najčešće, poput legalista, ne gledaju dali je nešto grijeh ili kršenje Božje zapovjedi (što najčešće i nije), već gledaju dali se to uklapa u njihov teološki okvir. Ako se to ne uklapa u njihov teološki i doživljajni okvir, onda to nije Bog. Nema veze što to nije ništa grešno, i što u Bibliji ne nalazimo nikakvu zabranu glede toga, po njihovom to nije Bog. Neki koji su ušli u područje hule, to pripisuju demonima i takve Isus opominje da paze što rade.

Dragi čitatelju, ne dopusti da te ovi moderni “farizeji i saduceji” povuku u smjeru protiv Duha Svetog i darova Duha. Svi koji govore protiv darova i očitovanja Duha su u grijehu i velikoj opasnosti. Kloni se takvih vjernika. Bog je živi Bog i on i danas daje darove i čini čuda u svom narodu. Bog se nije promijenio. Tko kaže drugačije, laže.

Autor: Damir Šićko Alić

Izvor: Riječ Života