Objave

Budi protočan!

Isus je rekao: “A VODA KOJU ĆU MU JA DATI, POSTAT ĆE U NJEMU IZVOR VODE KOJA TEČE U VJEČNI ŽIVOT” (Ivan 4:14) BUDI PROTOČAN – u duhu – Voda tekućica, uvijek donosi svježinu. Nemoj se zadovoljiti samo sa ponavljanjem nečijih…